Genom godståg och lokala godståg

Ända sedan tåget uppfanns som ett fördelaktigt transportsätt har människor använt godståg för att frakta varor som mat, bränsle, stor last, bulk, containrar, specialbilar och mer. Godståg används specifikt för att transportera gods. Det finns ett antal fördelar med att använda ett godståg för att transportera produkter, särskilt med deras förmåga att transportera stora och tunga föremål. Ett enda kraftfullt tåg kan dra ett mycket långt tåg av godsvagnar över stora avstånd och terräng. De innehåller vanligtvis minst en motor och en rad tågvagnar som är sammanfogade. Människor använder tåg för att transportera gods över hela världen. Godstransporter på järnväg är mer ekonomiska och energieffektiva än på väg, särskilt över långa avstånd. Godståg är mindre flexibla än vägtransporter eftersom de går på ett specifikt spår, och mycket gods som transporteras har överförts från järnväg till väg eller sjö. Kostnader för frakt med tåg är vanligtvis lägre än flygfrakt eller lastbilsfrakt. Två typer av godståg som brukade frakta gods är det genomgående godståget och det lokala godståget.

Om ett tåg färdas genom en eller flera terminaler innan det anländer till sitt sista stopp, kallas det ett genomgående godståg eftersom det har kört genom terminalerna utan att lasta eller lossa Godstransport tåg. Ibland byts tågpersonalen ut vid någon av dessa terminaler, men själva tåget fortsätter ändå till sin slutdestination. Ett “genomgående” godståg kommer bara att stanna vid den planerade slutdestinationen och ingen annanstans längs sträckan. En genomgående gods färdas över en underavdelning utan att stanna. Långdistansbulkgods som kol, stål och fordonsdelar transporteras vanligtvis med godståg.

Lokala godståg består av ett insamlings- och distributionssystem där godsvagnar lämnas hos avlastarna. Till exempel, om en godsvagn är planerad att hämta en stor mängd bulkmaterial från en bearbetningsanläggning, kommer tomma bilar att lämnas och arbetarna på fabriken kommer att lasta bilarna med materialet. När det väl är lastat kommer tåget att återvända, sätta fast vagnarna igen och fortsätta att transportera materialet till sin planerade destination. Det kan också fungera åt andra hållet där tåget släpper av lastat bulklast och återvänder för att hämta de tomma vagnarna efter att materialet har tagits bort. Denna typ av verksamhet finns vanligtvis inom områden som massa- och pappersbruken och kolindustrin. Processen sker vanligtvis alla timmar på dygnet och natten.

Leave a comment

Your email address will not be published.